Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Η πείνα στην Κατοχή. Δημογραφικές και κοινωνικές διαστάσεις

Η πείνα στην Κατοχή. Δημογραφικές και κοινωνικές διαστάσεις