Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Families and family structure in a Neo- Hellenic city: Hermoupolis inn the mid- 19th century

Χρήστος Λούκος, «Families and family structure in a Neo- Hellenic city: Hermoupolis inn the mid- 19th century», The history of the Family, τχ. 9 (2004), σελ. 317- 324

  • Χρήστος Λούκος