Εργαστήριο Μελέτης: Προκλήσεις και δυνατότητες της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας

ΠΜΣ Βυζαντινές και Μεσαιωνικές σπουδές

Εργαστήριο Μελέτης: Προκλήσεις και δυνατότητες της σύγχρονης αρχαιολογικής έρευνας


Το εργαστήριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης BYZMOLAΒ Byzantine Mountain OpenLab - Exploring mountainous fortified context in Byzantine Mediterranean και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 (ώρα 10.00 έως 16.30) στην αίθουσα 9 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα και την αφίσα.