Book presentation by Maria Eythymiou and Makis Provatas

Book presentation by Maria Eythymiou and Makis Provatas

Saturday, April 21 2018, at 19.00
IMS Lecture Hall, Nikiforou Fokas 130, Rethymnon