Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις με αριθ. πρωτ. 22302, 23213, 23367 έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 22302)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 23213)

Πίνακας αποτελεσμάτων (αριθ. πρωτ. 23367)