Institute for Mediterranean Studies

The El Greco Centre employs four scholarship students who attend the postgraduate program "History of European Art" at the University of Crete, the Department of History-Archaeology, Department of Archaeology and History of Art. All the post-graduate students have access to the library and photo archive within the framework of the program for the production of work related to seminars and coursework. The following postgraduate students of the "History of European Art" program have been employed by the El Greco Centre on scholarships:

 • Nadia Vlahou
 • Vali Georgaka
 • Mariza Daleziou
 • Noti Klaga
 • Maria Mavrogeni
 • Stelios Panagiotakis
 • Dimitra Sarri
 • Thomaï Sarrigianni
 • Dimitra Stavrou
 • Penny Filiotaki
 • Gogo Fragiadaki
 • Manolis Karterakis
 • Alexandros Teneketzis

Currently the following scholarship students continue to be employed:

 • Sougioultzi Katerina
 • Pegioudis Nikos
 • Sfakianaki Popi
 • Stefanidi Aspasia