Institute for Mediterranean Studies
Auge i crisi de la construcció i reparació naval a la Barceloneta