Institute for Mediterranean Studies
Η δια δημοσιευμάτων μεμαρτυρημένη τεχνοκριτική ικανότητα του Ζ. Παπαντωνίου την περίοδο 1896 – 1918

Λευτέρης Σπύρου, «Η δια δημοσιευμάτων μεμαρτυρημένη τεχνοκριτική ικανότητα του Ζ. Παπαντωνίου την περίοδο 1896 – 1918», στο Άρης Σαραφιανός και Παναγιώτης Ιωάννου (επιμ.), Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης: Από τον ύστερο μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας, πρακτικά συνεδρίου (Αθήνα, ΑΣΚΤ, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2012), Αθήνα: Ασίνη, 2016, 463-478.

  • Παναγιώτης Κ. Ιωάννου