Institute for Mediterranean Studies
Eirini Koutsaki

Eirini Koutsaki

University of Crete
Laboratory of Image, Sound and Movement