Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ειρήνη Κουτσάκη

Ειρήνη Κουτσάκη

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Κίνησης