Institute for Mediterranean Studies
Les embarcacions de càrrega i descàrrega interior al port de Barcelona durant el segle XIX

Gelabert  Ibarz, Jordi, “Les embarcacions de càrrega i descàrrega interior al port de Barcelona durant el segle XIX", in Patrimuni portuari i dos les industries vinculades als ports. XI Jornades D’Arquelogia Industrial De Catalunya, Tarragona, 115-123.

  • Jordi Ibarz Gelabert