Institute for Mediterranean Studies
Les embarcacions de càrrega i descàrrega interior al port de Barcelona durant el segle XIX