Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Χρήστος Λούκος

Καθηγητής ιστορίας νεοτέρων χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Toμέας της Ιστορίας των Πόλεων, της Διασποράς και Μετανάστευσης της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας
Σχετικές Δημοσιεύσεις