Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τομέας Θεατρολογίας - Κινηματογράφου

Ο τομέας Θεατρολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών αποτελεί το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που άρχισε να καλλιεργεί συστηματικά, εδώ και μια τριακονταετία, την πρωτότυπη επιστημονική έρευνα στο χώρο της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου. Κομβικό έργο της ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα αποτελεί η μεγαλύτερη ως τώρα, στον ελληνικό χώρο, συγκέντρωση των τεκμηρίων του ημερήσιου και περιοδικού Τύπου που αφορούν την θεατρική δραστηριότητα των ελληνικών και ξένων θιάσων στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Στα τριάντα περίπου χρόνια λειτουργίας του, ο Τομέας Θεατρολογίας του ΙΜΣ έχει θέσει ως κύριους στόχους του τα εξής: α. την ενδελεχή συγκέντρωση πρωτογενούς αρχειακού υλικού για την μελέτη και ανάδειξη του νεοελληνικού θεάτρου β. την αδιάλειπτη εκπαίδευση νέων ερευνητών στο πεδίο της μεθοδολογίας και της ιστορικής θεατρολογικής έρευνας και γ. την συστηματική παραγωγή πρωτογενούς έρευνας και συνθετικών εργασιών γύρω από την ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου.

Επιπλέον, τρέχον στόχος του Τομέα είναι η συστηματική μελέτη του ελληνικού κινηματογράφου καθώς και των σχέσεών του με το ελληνικό θέατρο, μελέτη που θα ενισχυθεί από την έρευνα σε πρωτογενείς πηγές σχετικές με τον κινηματογράφο και την λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Θεατρικές και Κινηματογραφικές Σπουδές από το 2019. (link από ιστοσελίδα Κινηματογραφικού εργαστηρίου)

Προσωπικό

Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Ερευνήτρια Β΄, Συντονίστρια του Τομέα Θεατρολογίας
Curriculum vitae

Παναγιώτα Μήνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Κινηματογράφου
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae

Τάνια Νεοφύτου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Βάνια Παπανικολάου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Μαρία Σεχοπούλου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Μαριλού Νικολάου

Υποψήφια διδάκτωρ

Ερευνητικά Έργα

Πηγές Νεοελληνικού θεάτρου

Πηγές της Ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου

Βασικός στόχος του ερευνητικού προγράμματος αποτελεί η δημιουργία μιας εθνικής βάσης δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται όλες οι διαθέσιμες πηγές για την μελέτη του Νεοελληνικού Θεάτρου. Στο Πρόγραμμα Πηγές της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Τομέα Θεατρολογίας, έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα ένα πλήθος τεκμηρίων της δραστηριότητας των θιάσων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Σκοπός του Προγράμματος είναι η προώθηση και ανάδειξη της θεατρολογικής έρευνας και των προϊόντων του πολιτισμού. Κύριο μέλημα του Προγράμματος, από τον πρώτο χρόνο ίδρυσής του, αποτελεί η εξοικείωση νέων επιστημόνων με την έρευνα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου και του πολιτισμού, μέσα από την εμπειρική ερευνητική εκπαίδευση και επαφή με το αρχειακό υλικό.

Η Αναβίωση του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα

Η Αναβίωση του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα

Η μελέτη του φαινομένου της αναβίωσης του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα διεξάγεται από το πρόγραμμα της Ιστορίας του Νεοελληνικού θεάτρου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος μελέτης του Αρχαίου θεάτρου . Προϊόν του προγράμματος αποτελεί η διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού αρχείου παραστάσεων αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1817 μέχρι τις μέρες μας.

Πρόγραμμα Αρχαίου Θεάτρου

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Τεκμηρίωσης του Αρχαίου Θεάτρου

Το πρόγραμμα αρχαίου θεάτρου του ΙΜΣ έχει ως στόχο να συγκεντρώσει σε μιαν ηλεκτρονική βάση δεδομένων κάθε δυνατή πληροφορία για το αρχαίο δράμα ως θεατρική πρακτική και πολιτιστική δραστηριότητα μέσα στα ευρύτερα γεωγραφικά όρια του ελληνόφωνου κόσμου (αν και οι επικαλύψεις του ελληνικού με το ρωμαϊκό θέατρο είναι πολύ μεγάλες από την ύστερη ελληνιστική περίοδο κι έπειτα).

Θ.ΙΣ.Β.Υ.

Η βιογραφία ως πηγή της θεατρικής ιστορίας: βιογραφίες ελλήνων και ξένων ηθοποιών στον ελληνικό και παροικιακό περιοδικό Τύπο από το 19ο αιώνα ώς τη Μικρασιατική Καταστροφή. Συμβολή στην ιστορία της υποκριτικής

Το ερευνητικό πρόγραμμα αφορά τον εντοπισμό, τη συλλογή και την επεξεργασία των βιογραφικών πληροφοριών και των εικονογραφικών πορτρέτων των Ελλήνων και ξένων ηθοποιών σε περιοδικά, εφημερίδες ή ημερολόγια που εκδίδονταν σε πόλεις της Ελλάδας (Αθήνα, Σύρος, Μυτιλήνη, Πάτρα, κ.ά.) αλλά και σε πόλεις όπου υπήρχαν ελληνικές κοινότητες (Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Φιλιππούπολη κ.ά.). Στόχος είναι η χρονολογική ταξινόμηση, η δημιουργία καταλόγων των βιογραφούμενων προσώπων, αλλά και στατιστικών πινάκων, όπου θα καταγράφεται η συχνότητα εμφάνισης των Ελλήνων και ξένων ηθοποιών. Θα ακολουθήσει η εισαγωγή των στοιχείων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο διαδίκτυο, καθώς και η έκδοση  ανθολογίου, η παραγωγή, παρουσίαση και δημοσίευση σχετικών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

ΜΕΤΟΠΟ

Όψεις του θεατρικού τοπίου: η περιπλάνηση των ξένων θιάσων πρόζας στην ελληνική Ανατολή. Ζυμώσεις και αλληλεπιδράσεις

Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής δράσης είναι να ιχνηλατήσει, να καταγράψει και να επεξεργαστεί το τοπίο των περιπλανήσεων των συγκεκριμένων θιάσων στην ευρύτερη περιοχή και να ιχνογραφήσει το διαμορφούμενο τοπίο των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων με το ελληνικό θέατρο και τους θιάσους από τα μέσα περίπου του δέκατου ένατου αιώνα μέχρι τις αρχές του εικοστού.

Σύνολο Έργων του Τομέα