Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος

Από το 1996, τo Εργαστήριο Γεωφυσικής-Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας), που εδρεύει στο Ρέθυμνο Κρήτης, δραστηριοποιείται στο χώρο των Γεωφυσικών Ερευνών, της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, των Τρισδιάστατων Απεικονίσεων και του Αρχαιοπεριβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, το Εργαστήριο επέδειξε μία συνεχή ανοδική πορεία και διακρίθηκε στον ευρύτερο ελλαδικό και διεθνές ερευνητικό και επιστημονικό χώρο, έχοντας καταξιωθεί στο χώρο της αρχαιολογικής έρευνας και της διαχείρισης των πολιτιστικών μνημείων μέσα από την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, τα αποτελέσματα των ερευνητικών του έργων και το πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης ερευνητών. Εφοδιασμένο με τον καλύτερο και πιο σύγχρονο γεωφυσικό εξοπλισμό που αφορά στη διερεύνηση στόχων μικρού βάθους, καθώς και σε συστήματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων και την ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, το Εργαστήριο προσφέρει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών σε σχέση με την αποτύπωση υπεδάφειων αρχαιολογικών στόχων, την χαρτογράφηση φυσικών διαθεσίμων, την ανάπτυξη και διάθεση χαρτογραφικών συνθέσεων μέσω του διαδικτύου και την δημιουργία βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με την διαχείριση στατιστικών, γεωγραφικών και ποιοτικών δεδομένων.

Το Εργαστήριο προχώρησε σε συνεργασίες με περισσότερους από 30 πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και φορείς από χώρες του εξωτερικού, κρατικούς και ιδιωτικούς (Ελλάδα, Αυστραλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ, Κίνα, Κύπρο, Σουηδία, Ισλανδία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, κ.α.). Η μακρόχρονη πλέον σχέση με το Υπουργείο Πολιτισμού, άλλα πολιτιστικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς έχει δημιουργήσει ένα δίαυλο αμοιβαίας επικοινωνίας και εμπιστοσύνης. Οι συνεχείς δράσεις του Εργαστηρίου οδήγησαν στην έκδοση των Αρχαιο-Tηλεπισκοπικών Νέων με στόχο την αναβάθμιση της επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα και την καλύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων του.

Από το 1996 έχουν υλοποιηθεί περισσότερα από 100 ερευνητικά προγράμματα με τη συνεργασία του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων Κρήτης, Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, του ΙΤΣΑΚ, του ΚΤΕ Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, του Υπουργείου Πολιτισμού (Ε.Π.ΚΑ. Χανίων, Λασιθίου, Ηρακλείου, Βόλου, Κομοτηνής, Ρόδου, Λαμίας, Κέρκυρας, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κορίνθου, κ.α.), του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, του Ιδρύματος Μελέτης του Αλεξανδρινού Πολιτισμού, του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής, της Σουηδικής Αρχαιολογικής Σχολής, του Instituto per gli Studi Micenei de Egeo-Anatolici, Groningen Inst. of Archaeology, Université Catholique de Louvain, Οhio State University, Univ. of Chicago, Univ. of Cornell, Univ. of Washington, Univ. of Nebraska - Lincoln, Univ. of Melbourne and Univ. of Monash, the Chinese Academy of Social Sciences, a.o. Το Εργαστήριο συνδέεται επίσης με παραγωγικούς φορείς παρέχοντας υπηρεσίες κατά την διάρκεια υλοποίησης έργων (π.χ. κατασκευή τμημάτων της Εθνικής Οδού Αθήνας-Θεσσαλονίκης & Αττικής Οδού, ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., Κ.Ι. Σαραντόπουλος Ltd-ΜΕΤOΝ Ltd, ΤΕΑΒ Α.Ε., Doxiadis Associates/ABP PLUS International S.A., Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης της Παλιάς Πόλης-Δήμος Ρεθύμνου, Νομαρχία Ρεθύμνου, κ.α.).

Ανάμεσα στις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες:

 • Συμμετοχή σε περισσότερα από 40 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας (Leverhulme Trust, University of Cyprus, LIFE, e-Content, INTERREG, ARCHIMED, ETΠΑ, ΠΕΝΕΔ, ΕΠΕΑΕΚ, INSTAP, NERC, Περιφέρειας Κρήτης, Γ' ΚΠΣ).
 • Οργάνωση και συμμετοχή σε περισσότερα από 100 προγράμματα εφαρμοσμένης και πρωτογενούς έρευνας με έμφαση στις γεωφυσικές διασκοπήσεις αρχαιολογικών θέσεων.
 • Κατασκευή πάνω από 45 βάσεων δεδομένων και 50 GIS/WEB_GIS εφαρμογών για την διαχείριση φυσικών και πολιτισμικών πόρων.
 • Περισσότερες από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 102 προφορικές ανακοινώσεις και 58 poster σε συνέδρια και 70 τεχνικές εκθέσεις.
 • Πάνω από 20 αναφορές σε τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.
 • Οργάνωση διεθνών συνεδρίων, όπως το Computer Applications in Archaeology International Conference (Hράκλειο 2002) και συμμετοχή του ερευνητικού του δυναμικού σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων.
 • Συνεισφορά στην πρακτική άσκηση φοιτητών (πάνω από 200) από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Κρήτης και Αθηνών.
 • Συμμετοχή στην εποπτεία ερευνητικού έργου και διατριβών (6 διδακτορικές διατριβές, 12 μεταπτυχιακές εργασίες και 16 προπτυχιακές εργασίες) με την συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
 • Διακρατικά και Τεχνολογικά προγράμματα συνεργασίας με την Κύπρο, Βουλγαρία και Κίνα.
 • Μέλος διεθνών οργανισμών όπως το ΑGILE (Association Geographic Information Laboratories Europe), EPOCH-Excellence in Processing Open Cultural Heritage και EARSEL-European Association of Remote Sensing Laboratories.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΠΕΑΕΚ - Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας και Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών) και στην διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων στο πανεπιστήμιο Κρήτης, Θεσσαλονίκης και ΤΕΙ Κρήτης.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για GIS, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και GPS με αποδέκτες επαγγελματίες, προσωπικό δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και φοιτητών (για παράδειγμα Υπουργείο Πολιτισμού/Εφορείες Αρχαιοτήτων, Νομαρχίες, Δήμοι, ΙΓΜΕ, κ.α.).

Προσωπικό

Χριστίνα Τσιγωνάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Curriculum vitae

Gianluca Cantoro

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Jamieson C. Donati

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Ευάγγελος Αλεβίζος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Νάσος Αργυρίου

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Μανώλης Γρυλλάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Νάντια Κουτσινά

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae

Χρήστος Πολυκρέτης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Κωνσταντίνος Ρούσσος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Κλεάνθης Σιμυρδάνης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Αλέξανδρος Τούρτας

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Άγγελος Χλιαουτάκης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Κατερίνα Κωνσταντίνου

Ιστορικός Τέχνης, Υπ. Διδ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Curriculum vitae

Δημήτρης Οικονόμου

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Michael J Curtis

Landscape and Coastal Archaeologist
University of Leicester, U.K.
Curriculum vitae

Αγγελική Αλυγιζάκη

Μεταπτυχιακή υπότροφος
Curriculum vitae

Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Μηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae

Αθανάσιος Καλπαξής

Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Curriculum vitae

Ερευνητικά Έργα

ACTYS

Advanced spectro-bathymetric mapping of shallow seafloor using UAV imagery and deep learning techniques

DETACC

Ανίχνευση και απόδοση της γεωργικής ξηρασίας στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή

Ανίχνευση και απόδοση της γεωργικής ξηρασίας στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή

Ierapetra Harbour Survey

Geoarchaeological research in the broader area of Ierapetra harbour, Crete

In October 2019 the Ephorate of Underwater Antiquities in collaboration with the Laboratory of Geophysical Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment of IMS-FORTH undertook a scoping survey of the ancient harbour of Ierapetra (anc. Hierapytna) in Eastern Crete. The objective was to increase our understanding of the ancient harbour and its relationship with the present landscape. The survey examined the eastern mole, the modern harbour area and the western foreshore. The survey revealed a complex landscape, with changes over time that had not been previously noted and which affected the interpretation of the location and access to the ancient harbour. A series of previously unrecorded Roman structures were also identified.

ΔΙΑΤΟΠΟ

Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: Αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου

Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: Αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου

DE.F.I.C.I.T

Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών

Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος λήψης αποφάσεων σε μεγάλη χωρική κλίμακα (Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης) με σκοπό: α) τον ακριβή προσδιορισμό των αρδευτικών αναγκών, με γνώμονα τη βέλτιστη απόδοση των καλλιεργειών και την ορθή διαχείριση του υδατικού δυναμικού, β) το σχεδιασμό σεναρίων βέλτιστης προσαρμογής του γεωργικού τομέα με γνώμονα τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, και γ) τη δυναμική ενοποίηση των παραπάνω πληροφοριών μέσω της δημιουργίας πλατφόρμας για άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση επιχειρήσεων και φορέων, οι δράσεις των οποίων σχετίζονται άμεσα με το βέλτιστο σχεδιασμό και τη διαχείριση εγγειοβελτιωτικών έργων στην Περιφέρεια Κρήτης.

ClimaMED

Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean Agricultural Sector

LIFE17 CCM/GR/000087

Total project Budget: 2,859,783€
Total eligible project budget: 2,771,090€
European Community contribution: 1,662,654€ (60% of the eligible budget)
Beneficiaries contribution: 1,197,129€

View all department projects

Δημοσιεύσεις