Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Προσωπικό υποστήριξης

Ελένη Βονόρτα

Διαχειρίστρια συστημάτων, Mηχανικός Η/Υ

Άρης Κυδωνάκης

Διαχειριστής συστημάτων, Mηχανικός λογισμικού