Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τομέας Ιστορίας της Τεχνολογίας

Με αφετηρία τις κοινωνίες και τον πολιτισμό της Μεσογείου, η ερευνητική ομάδα της ιστορίας της τεχνολογίας εξετάζει συστηματικά τη σχέση και το ρόλο της Τεχνολογίας και της Επιστήμης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο από την αρχαιότητα μέχρι τους νεώτερους χρόνους. Ενδεικτικά, μελετά και ερευνά την ιστορία των υλικών και της τεχνικής καθώς και την ιστορία των τεχνουργημάτων, των τεχνολογικών δικτύων, συστημάτων και υποδομών (ενέργεια, περιβάλλον, κατασκευές, μεταφορές, κ.α.)ˑ την ιστορία των μηχανικών, της τεχνικής και επιστημονικής ειδημοσύνηςˑ την ιστορία και τις πολιτικές της διανοητικής ιδιοκτησίας, την ιστορία και τις πολιτικές των καινοτομιών και της εκβιομηχάνισηςˑ την επιστημονική και τεχνολογική πολιτική.

Η ερευνητική ομάδα συνεργάζεται σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο με τις επιμέρους ερευνητικές ομάδες τομέων του ΙΜΣ στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Επιδιώκει διευρυμένες συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ ως προς τη συστηματική ανάδειξη όψεων του κοινωνικού χαρακτήρα των κρίσιμων τεχνολογιών αιχμής και των πρότυπων επιστημονικών μεθόδων (νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, πληροφορική και επιστήμες των υπολογιστών, χημική τεχνολογία και τεχνολογία υλικών, επιστήμες ενέργειας-περιβάλλοντος κ.α.) τις οποίες ερευνούν και αναπτύσσουν.

Τέλος, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφώνει και διεξάγει Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Προσωπικό

Χρήστος Καραμπάτσος

Χρήστος Καραμπάτσος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae
Σπύρος Τζόκας

Σπύρος Τζόκας

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Χρήστος Χατζηιωσήφ

Χρήστος Χατζηιωσήφ

Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ, Ομότιμος Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά Έργα

ARCHERS

Policies of Protection of Industrial Property in Greece during the 20th century

 

ARCHERS

Preservation of cultural heritage, history and the societal implications of science and innovation in the sectors of environment and clean energy

 

ARCHERS

Προώθηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου των Νέων Ερευνητών στις τεχνολογίες αιχμής για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στόχος του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων Επιστημόνων μέσω της ανάπτυξης των ερευνητικών τους δυνατοτήτων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους σε διεπιστημονικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής.