Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Οι ερευνητικές ομάδες της Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής Ιστορίας εξετάζουν την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και τις μεταβολές των οικονομιών και κοινωνιών της Μεσογείου καθώς και των διασυνδέσεων και της ολοκλήρωσής τους στην παγκόσμια οικονομία κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Ερευνούν συγκριτικά την οικονομική ανάπτυξη σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικές ιστορικές περιόδους και εστιάζουν στις οικονομικές, κοινωνικές, θεσμικές και πολιτισμικές αλλαγές που συντελέστηκαν στη μετάβαση από την προβιομηχανική στην βιομηχανική κοινωνία και οικονομία. Επίσης μελετούν τους τρόπους και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, τη συγκρότηση των οικισμών και των μετακινήσεων μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Υιοθετούν μια διεπιστημονική προσέγγιση που συνδυάζει την οικονομική επιστήμη με την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ιστορία, την ιστορία των επιχειρήσεων και την οικονομική γεωγραφία.

Στο πεδίο ενδιαφερόντων του ο Τομέας διεξάγει σειρά ερευνητικών προγραμμάτων, συμποσίων, σεμιναρίων και δημοσιεύσεων, ενώ έχει συγκροτήσει ελεύθερα προσβάσιμες βάσεις δεδομένων. Επίσης προβλέπεται, σε συνεργασία με αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ελλάδας και της Αλλοδαπής, η διαμόρφωση και συνδιοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Προσωπικό

Ανδρέας Λυμπεράτος

Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Κοινωνικής και Οικονομικής Ιστορίας των Βαλκανικών Χωρών
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Curriculum vitae

Λήδα Παπαστεφανάκη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής Ιστορίας (19ος-20ός αιώνας)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Curriculum vitae

Σωκράτης Πετμεζάς

Καθηγητής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
Curriculum vitae

Juan Carmona-Zabala

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Σάκης Δημητριάδης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Ελένη Κακλαμάνου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Χρήστος Καραμπάτσος

Μεταδιδάκτορας ερευνητής
Curriculum vitae

Ελένη Κυραμαργιού

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae

Δημήτριος Στεργιόπουλος

Υποψήφιος διδάκτωρ
Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Σαν Ντιέγκο
Curriculum vitae

Νίκος Αλέξης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Γιώργος Γάσιας

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Γιάννης Γονατίδης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Δήμητρα Καρδακάρη

Υποψήφια διδάκτωρ

Γιώργος Κωστελένος

Εξωτερικός συνεργάτης

Νίκος Λεωνιδάκης

Υποψήφιος διδάκτωρ
Curriculum vitae

Θανάσης Νασιάρας

Υποψήφιος διδάκτωρ

Δάφνη Παπαδάκη

Υποψήφια διδάκτωρ

Βασίλης Γεωργάκης

Μεταπτυχιακός φοιτητής

Χρήστος Χατζηιωσήφ

Καθηγητής ιστορίας νεοτέρων χρόνων - Διακεκριμένο Μέλος ΙΤΕ

Ερευνητικά Έργα

VCAT-Gr

Ανάλυση της αλυσίδας αξίας του καπνού στην Ελλάδα (1949-1981)

Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής πρότασης είναι η ιστορική ανάλυση του Ελληνικού καπνικού τομέα την περίοδο μεταξύ του τέλους του εμφύλιου πολέμου (1949) και την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1981.

UNPUBLISHED LAND REGISTERS

Γαιοκτησία και οικογενειακό αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: τα ανέκδοτα «κτηματολόγια» της καποδιστριακής περιόδου (1830)

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος «Γαιοκτησία και οικογενειακό αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα: τα ανέκδοτα «κτηματολόγια» της καποδιστριακής περιόδου (1830)» είναι η μελέτη μιας σειράς τοπικών γεωργικών στατιστικών από την περίοδο διακυβέρνησης του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831), άγνωστων στη βιβλιογραφία, και η αξιοποίησή τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος στο εσωτερικό της ελληνικής αγροτικής κοινωνίας αμέσως μετά τη λήξη της Επανάστασης.

GeSuLaQ

Γεωγραφία της επιτήρησης. Λοιμοκαθαρτήρια και υγειονομεία στο ελληνικό κράτος, 1821-1923

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η καταγραφή των λοιμοκαθαρτηρίων και υγειονομείων που λειτούργησαν στο Ελληνικό κράτος από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821 έως το 1923, όταν οριστικοποιούνται τα σύνορά του μετά από μια δεκαετία πολέμων (1912-1922). Η έρευνα θα επικεντρωθεί τόσο στα λοιμοκαθαρτήρια, τα υγειονομεία και τους υγειονομικούς σταθμούς που ίδρυσε και λειτούργησε η κεντρική διοίκηση όσο και στα αντίστοιχα που κατασκεύασαν διάφοροι δήμοι, κυρίως νησιωτικοί, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν αφενός τον πληθυσμό τους, αφετέρου τις οικονομικές τους λειτουργίες.
MorEc

Ηθική και οικονομία. Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο σχετικά με την αγορά και το κέρδος, Ελλάδα τέλος 19ου αιώνα - πρώτο μισό 20ού αιώνα

Το ερευνητικό πρόγραμμα “Ηθική οικονομία. Ζητήματα ηθικής στον δημόσιο λόγο σχετικά με την αγορά και το κέρδος, Ελλάδα τέλος 19ου αιώνα - πρώτο μισό 20ού αιώνα” έχει ως στόχους αφενός να συζητήσει την έννοια της “ηθικής οικονομίας” και να προωθήσει τον διεπιστημονικό διάλογο σχετικά, αφετέρου να προσεγγίσει γενικότερα την παρουσία ηθικών αξιών και εννοιών στον δημόσιο λόγο συλλογικοτήτων και ατόμων σχετικά με τον ανταγωνισμό, το κέρδος και άλλες πλευρές της καπιταλιστικής οικονομίας.

ΜΕΤΟΠΟ

Μετασχηματίζοντας το αγροτικό και πολιτικό τοπίο : Η εφαρμογή της αγροτικής μεταρρύθμισης στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. [ΠΕ 5 στο πρόγραμμα Κρηπίς ΙΙ «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου»

Το πρόγραμμα, μέρος της ευρύτερης δράσης Κρηπίς ΙΙ, στηρίζεται στην εκμετάλλευση αρχειακού υλικού (Αρχεία Υπουργείου Γεωργίας, ΑΤΕ, κλπ.) που μόλις πρόσφατα παραδόθηκε στην διάθεση της επιστημονικής κοινότητας. Το υλικό αυτό επιτρέπει μια έρευνα σε βάθος σχετικά με την υλοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις της.

ARCHERS

Προώθηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου των Νέων Ερευνητών στις τεχνολογίες αιχμής για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στόχος του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, είναι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων Επιστημόνων μέσω της ανάπτυξης των ερευνητικών τους δυνατοτήτων, της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους σε διεπιστημονικούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς αιχμής.

Σύνολο Έργων του Τομέα