Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Επιστημονική συνάντηση με θέμα «Όψεις των μεταβάσεων από την οθωμανική αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος»

Πρόγραμμα της επιστημονικής συνάντησης που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Π.Κ., το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ι.ΤΕ. και το York University, στις 12-13 Μαΐου, με θέμα "Όψεις των μεταβάσεων από την οθωμανική αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος".

Διαβάστε περισσότερα

Opening for one Post-doctoral fellow in the project ARCHERS

The Laboratory of Geophysical Satellite Remote Sensing and Archaeoenvironment (GeoSat ReSeArch Lab) of the Foundation for Research and Technology Hellas (FORTH), in the framework of the project ARCHERS, aimed at reducing or even reversing the brain drain, which is funded by an exclusive donation of the Stavros Niarchos Foundation, is seeking to recruit one (1) post-doctoral fellow.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση Post-doctoral "Stavros Niarchos Foundation - FORTH Fellowship" in the project ARCHERS (αριθ. πρωτ. 35) έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέση Post-doctoral "Stavros Niarchos Foundation - FORTH Fellowship" in the project ARCHERS (αριθ. πρωτ. 35) έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος συμμετέχει στην κοινοπραξίαγια για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας «Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage»

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορικής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπεριβάλλοντος συμμετέχει στην κοινοπραξίαγια για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας Eastern Mediterranean Science and Technology Centre for Archaeology and Cultural Heritage (ακρώνυμο MedSTACH).

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις με αριθ. πρωτ. 30 & 31 έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις "PhD student position in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 31) και "Post-doctoral researcher in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 30) έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την πλήρωση΄δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT'»

Το ΙΜΣ/ΙΤΕ απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση δυο (2) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων με υποτροφία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERC Starting Grant 2016 'SeaLiT' (κωδικός προγράμματος 714437).

Διαβάστε περισσότερα