Διάλεξη του Γιώργου Παπαντωνίου με θέμα «At the Crossroads of Empire: the Socio-political and Cultural Landscape of Cyprus from Classical to Hellenistic Times».

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ σας καλεί στη διάλεξη του Γιώργου Παπαντωνίου, ερευνητικού συνεργάτη στο Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, με θέμα "At the Crossroads of Empire: the Socio-political and Cultural Landscape of Cyprus from Classical to Hellenistic Times".

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018, ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ, Νικηφόρου Φωκά 130, Ρέθυμνο

Η διάλεξη θα δοθεί στην αγγλική γλώσσα.

Αφίσα

This paper explores the relationship between power and cult, not in the Age of the Cypriot city-kingdoms per se but rather in the context of a changing political landscape that eventually led to the abolition of the Cypriot autonomous Archaic and Classical polities and the establishment of a new order by the Ptolemaic Empire. It also explores some of the Cypro-Classical kings' (basileis) internal responses to the changing political map of the Mediterranean, suggesting a shift from eastern to western orientations and cultural and iconographic prototypes. Finally, this paper attempts to consider the resulting transformations of the island's political geography and cultural identities through the medium of sacred landscapes.

The lecture is organized by the GeoSat ReSeArch Lab of IMS-FORTH under the financial support of the Stavros Niarchos Foundation within the framework of the project ARCHERS ("Advancing Young Researchers' Human Capital in Cutting Edge Technologies in the Preservation of Cultural Heritage and the Tackling of Societal Challenges").

Contact Information: Dr Giorgos Papantoniou,
Research Training Group 1878: Archaeology of Pre-Modern Economies, Abteilung für Klassische Archäologie, Institut für Archäologie und Kulturanthropologie,
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Lennéstr. 1, D-53113, Bonn, Germany