Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου «ΔΙΑΤΟΠΟ» της Πράξης «Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028190

Πλήρωση πέντε (5) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου «ΔΙΑΤΟΠΟ» της Πράξης «Διαχρονικά τοπία πολιτισμού της Κρήτης: αναδεικνύοντας τον θαλάσσιο και ορεινό πλούτο του Μιραμπέλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028190

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση μίας (1) θέσης εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Χωρικές δυναμικές και σταθερότυποι κατοίκησης στην ανατολική́ Κρήτη από́ την κλασική́ έως τη βενετική́ περίοδο»

Πλήρωση μίας (1) θέσης εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Χωρικές δυναμικές και σταθερότυποι κατοίκησης στην ανατολική́ Κρήτη από́ την κλασική́ έως τη βενετική́ περίοδο»

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δημιουργία λεπτομερούς χάρτη μηχανικής σύστασης εδάφους σε επίπεδο Κρήτης» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242

Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δημιουργία λεπτομερούς χάρτη μηχανικής σύστασης εδάφους σε επίπεδο Κρήτης» της Πράξης «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T.» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5028242

Διαβάστε περισσότερα

Summer school The lost world of ancient Crete (1-10 July 2019)

Summer school
The lost world of ancient Crete
(1-10 July 2019)

The Institute for Mediterranean Studies organises a ten-day summer school on the civilization of ancient Crete. Its aim is to explore ancient Cretan history, archaeology and culture in a long-term perspective and examine how Crete illuminates wider trends in ancient history, culture and archaeology, as well as how Cretan communities differed both between themselves and in relation to the rest of the Greek and the wider Mediterranean world.

Διαβάστε περισσότερα
[Nomades artcore] in collaboration with Institute for Mediterranean Studies present work in progress_clear_project # 2

Οι [nomades artcore] σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών παρουσιάζουν το work in progress_κάθαρσις_ΔΟΚΙΜΗ #2

Οι [nomades artcore] σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών παρουσιάζουν το work in progress_κάθαρσις_ΔΟΚΙΜΗ #2
Κάθε χώρος δημιουργεί ένα μοναδικό χωροχρόνο, ο οποίος γεννά μνήμες και καθορίζει μια διαφορετική πορεία στη δομή και την εξέλιξη του project.

27 & 28 Ιουνίου 2019 | 20:00 | Είσοδος Ελεύθερη | Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Μόνο με κράτηση θέσεων: 6982210551

* η παράσταση δεν είναι κατάλληλη για παιδιά κάτω των 8 ετών.

[nomades artcore]
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Παραγωγή - Παρουσίαση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RICONTRANS (18-22 Ιουνίου 2019)

Η Εναρκτήρια Επιστημονική Συνάντηση του προγράμματος ERC Consolidator Grant 2018 RICONTRANS "Οπτική κουλτούρα, Ευσέβεια και Προπαγάνδα. Η Μεταφορά και Υποδοχή Έργων Ρωσικής Εκκλησιαστικής Τέχνης στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. 16ος-αρχές 20 αι." θα λάβει χώρα στο ΙΜΣ/ΙΤΕ από τις 18 ως τις 22 Ιουνίου 2019.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου για μία θέση «Τεχνικού Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου για μία θέση «Τεχνικού Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων»

Διαβάστε περισσότερα
Presentation by Renard Gluzman with the topic «Diving into Archives: Evidence of Shipwrecks in the Sea of Crete, 1400-1600 A.D.»

Διάλεξη του Renard Gluzman με θέμα «Diving into Archives: Evidence of Shipwrecks in the Sea of Crete, 1400-1600 A.D.»

Κύκλος Διαλέξεων 2018-2019

Διάλεξη του Renard Gluzman με θέμα Diving into Archives: Evidence of Shipwrecks in the Sea of Crete, 1400-1600 A.D.
Πέμπτη, 30 Μαΐου, ώρα 20.30
Αίθουσα Διαλέξεων ΙΜΣ

Διαβάστε περισσότερα