Διάκριση για το έργο "Ψηφιακή Κρήτη"

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών: Διάκριση για το έργο «Ψηφιακή Κρήτη»

Διπλή διάκριση για το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας με αφορμή ένα έργο ψηφιοποίησης που υλοποίησε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠ ΚτΠ) του Γ' ΚΠΣ 2000-2006.

Συγκεκριμένα, έλαβε βραβείο Αριστείας και τιμητική διάκριση Βέλτιστης Πρακτικής για την ποιότητα του έργου «Ψηφιακή Κρήτη: Μεσογειακές Πολιτισμικές Εφαρμογές» (πρόσκληση 65 & 172).

Η «Ψηφιακή Κρήτη» (http://digitalcrete.ims.forth.gr) είναι ένας ηλεκτρονικός ιστότοπος που φιλοξενεί ένα πολιτισμικό πληροφοριακό σύστημα για την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, από την προϊστορική περίοδο μέχρι τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους.  Η «Ψηφιακή Κρήτη» προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη βάση αρχαιολογικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της Ενετικής και Οθωμανικής περιόδου, τεκμηριωμένη με βιβλιογραφικές αναφορές και πολυμεσικό υλικό.

Ο αρχαιολογικός άτλαντας συνοδεύεται από πληροφορίες για τα μουσεία της Κρήτης και βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις ερευνητών που ασχολούνται με την αρχαιολογική έρευνα στην Κρήτη.

Υπάρχουν επίσης διαθέσιμες τράπεζες πληροφοριών για την Δυτική Τέχνη στην Κρήτη την εποχή της Βενετοκρατίας, για την κατοίκηση και τα μνημεία της οθωμανικής περιόδου, για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και για την ιστορία των πόλεων της Κρήτης στους νεότερους χρόνους (συμβολαιογραφικές πράξεις, επαγγελματικοί οδηγοί, κ.α.).

Επίσης συμπεριλαμβάνονται ψηφιακές εθνομουσικολογικές συλλογές της Κρήτης.

Το έργο συνοδεύεται από πλήθος χαρτογραφικού υλικού σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Το πρωτοποριακό αυτό έργο τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης και απήχησης, ενώ στα τερματικά της Ψηφιακής μονάδας τεκμηρίωσης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ακόμα περισσότερες πληροφορίες.