Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για εκλογή Ερευνητών-μελών της ειδικής επιτροπής κριτών για την εκλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ

Αποτελέσματα ψηφοφορίας για εκλογή Ερευνητών-μελών της ειδικής επιτροπής κριτών για την εκλογή Διευθυντή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα αξιολόγησης

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τις θέσεις: IMS\KRIPIS\POLITEIA\PostDoc2, IMS\KRIPIS\PEFYKA\PostDoc1 και του Μεταπτυχιακού Φοιτητή β΄ κύκλου στον τομέα της Νεότερης Ιστορίας που θα συνεργαστεί στο πλαίσιο «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την επιλογή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή α΄ κύκλου στον τομέα της Τουρκολογίας έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την επιλογή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή α΄ κύκλου στον τομέα της Τουρκολογίας που θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «OTTPOL - A history of early modern Ottoman political thought, 15th to early 19th centuries» έχουν ανακοινωθεί.

Διαβάστε περισσότερα