Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την θέση με αριθ. πρωτ. 62836 έχουν ανακοινωθεί.