Διάλεξη της Hülya Canbakal, καθηγήτριας ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Sabanci της Κωνσταντινούπολης

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, ώρα 19.30, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Μελισσινού και Νικηφόρου Φωκά 130) θα γίνει η διάλεξη της Hülya Canbakal, με τίτλο «Σκέψεις για την οικονομία της έμφυλης ανισότητας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: η περίπτωση του Ηρακλείου τον 18ο αιώνα». Η Hülya Canbakal είναι καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Sabanci της Κωνσταντινούπολης από το 1999. Η διδακτορική της διατριβή, η οποία εκπονήθηκε στο Harvard, αποτέλεσε τη βάση για το βιβλίο της Society and Politics in an Ottoman Town: ‘Ayntab in the Seventeenth Century. Πρόσφατες δημοσιεύσεις της καθηγήτριας Canbakal, η οποία ειδικεύεται στην κοινωνική και οικονομική ιστορία και τη νομική κουλτούρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο, περιλαμβάνουν μελέτες για τη δουλεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 1460–1880, και την κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος στον πρώιμο νεότερο κόσμο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά, και θα μπορεί να την παρακολουθήσει κανείς και από το διαδίκτυο εδώ.

Η επίδραση που είχε η οικονομική ανάπτυξη κατά την πρώιμη νεότερη εποχή και τη Βιομηχανική Επανάσταση πάνω στην κοινωνική θέση των γυναικών είναι ένα καλά εδραιωμένο παράδειγμα στην παγκόσμια ιστοριογραφία, αν και παραμένει σχετικά περιθωριακό στις οθωμανικές σπουδές. Πιο πρόσφατα, η κατεύθυνση της αιτιακής σχέσης ανάμεσα στην ανάπτυξη και στη θέση των γυναικών ανατράπηκε, και στο προσκήνιο της έρευνας βρέθηκε το ερώτημα πώς η έμφυλη ανισότητα και τα θεσμικά στηρίγματά της μπορεί να επηρέασαν την οικονομική ανάπτυξη. Στην ομιλία θα παρουσιαστεί μια ερευνητική ατζέντα που αποσκοπεί να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στις διαμάχες σχετικά με την περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η καθηγήτρια Canbakal θα παρουσιάσει τα βασικά ερωτήματα της έρευνάς της, το ερευνητικό πρόγραμμά της για την Οθωμανική Κρήτη ως παράδειγμα και τα πρώτα ευρήματα της έρευνάς της σε άλλες επαρχίες της αυτοκρατορίας, και θα προχωρήσει σε μια πρώτη σύγκριση της έμφυλης ανισότητας στην Κρήτη με τις άλλες επαρχίες.