Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

COASTLINE

Παρακολούθηση του παράκτιου περιβάλλοντος μέσω των Γεωεπιστημών

COASTLINE-Project: 101130576
Coastal Zone Environment and Geo-Sciences
MSCA Staff Exchanges 2022 (HORIZON-MSCA-2022-SE-01)
Duration: 01/01/2024-31/12/2027

Το έργο Coastal Zone Environment and Geo-Sciences, εν συντομία COASTLINE, φιλοδοξεί να προωθήσει την διεθνή, διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στις πτυχές της έρευνας και της καινοτομίας που αφορούν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος των παράκτιων ζωνών μέσω γεωεπιστημονικών τηλεπισκοπικών δεδομένων. Στόχος του είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια πλατφόρμα πολλαπλών εργασιών, η οποία θα ενσωματώνει δορυφορικές, εναέριες και επίγειες τεχνολογίες τηλεπισκόπισης  με μια προσαρμοσμένη εφαρμογή γεωγραφικών συστημάτων (GIS) για τη χαρτογράφηση, την τεκμηρίωση και την παρακολούθηση του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Η πλατφόρμα COASTLINE θα παρέχει μοντέλα (διάβρωση των ακτών, ποιότητα των παράκτιων υδάτων, ανάλυση κινδύνου) και ειδικές γεωεικονογραφήσεις με βάση μια υποδομή όπου οι τεχνικές παράμετροι θα απεικονίζονται σε περιβάλλον GIS. Ως σημαντικό αποτέλεσμα του έργου, η πλατφόρμα COASTLINE θα επιτρέψει στις αρχές που είναι αρμόδιες για την τεκμηρίωση και τη διατήρηση των χώρων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς να εφαρμόσουν μια πρακτική πολιτική σχεδιασμού και εφαρμογής προληπτικής συντήρησης.

Για να πραγματοποιηθεί η επίδειξη και η επικύρωση της πλατφόρμας COASTLINE, θα επιλεγούν τρεις περιοχές: η Ελούντα/Κρήτη στην Κρήτη, η Πάφος στην Κύπρο και η Margherita Di Savoia στην Ιταλία, με δυνατότητα αντικατάστασης ή προσθήκης άλλων, εάν η εξέλιξη του έργου το καταστήσει αναγκαίο.

Ερευνητική Ομάδα

Anna Novikova

Anna Novikova

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Curriculum vitae
Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Νίκος Σ. Παπαδόπουλος

Μηχανικός λογισμικού
Curriculum vitae
HORIZON MSCA