Διάλεξη της Harriet Blitzer με θέμα «Agriculture, industry and trade in late Ottoman Crete»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΑ
Διάλεξη της Harriet Blitzer (Buffalo State College)
με θέμα
Agriculture, industry and trade in late Ottoman Crete

Τετάρτη 18 Μαΐου 2016, 20.30
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
(Νικηφόρου Φωκά 126-130, παλιά πόλη Ρεθύμνου)

αφήσα