Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις με αριθ. πρωτ. 30 & 31 έχουν ανακοινωθεί.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για τη θέσεις "PhD student position in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 31) και "Post-doctoral researcher in the project ARCHERS" (αριθ. πρωτ. 30) έχουν ανακοινωθεί.

Πίνακας αποτελεσμάτων