Η κυρία Μαρία Βακονδίου έλαβε ετήσια υποτροφία (2012-2013) με το πρόγραμμα "Art, Space and Mobility in Early Ages of Globalization"

Η κυρία Μαρία Βακονδίου, συνεργάτις του προγράμματος «Η Δυτική Τέχνη στην Κρήτη κατά τη βενετική περίοδο» και υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα διατριβής «Οικοδομικές τεχνικές στην Κρήτη κατά τη Βενετική Περίοδο (13ος-17ος αιώνας)», έλαβε ετήσια υποτροφία (2012-2013) με το πρόγραμμα "Art, Space and Mobility in Early Ages of Globalization," χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Getty και το Γερμανικό Ινστιτούτο Ιστορίας Τέχνης της Φλωρεντίας, Max-Planck-Institut.
Ερευνητική πρόταση: Μεταφορά και εξέλιξη των οικοδομικών τεχνικών στο μεσογειακό περιβάλλον: η περίπτωση της Κρήτης κατά τη Βενετική Περίοδο (13ος-17ος αιώνας).