Στην «12η Επιστημονική Διημερίδα ΙΤΕ» βραβεύτηκε (διακρίθηκε) με το Βραβείο Προσφοράς προς ΙΜΣ ο Άρης Κυδωνάκης.

Η 12η Επιστημονική Διημερίδα του ΙΤΕ πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα, στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2019.

Οι Επιστημονικές Διημερίδες οργανώνονται από το ΙΤΕ κάθε δύο χρόνια και απευθύνονται στα μέλη της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο την ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας των ερευνών που διεξάγονται στα ινστιτούτα του, τη γνωριμία, αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσης που μπορούν να συνδράμουν στη διεπιστημονική συνεργασία και την υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων.