Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Zeynep Aydogan

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Τομέας Οθωμανικής Ιστορίας