Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μαρία Παππά

Μαρία Παππά

Υποψήφια διδάκτορας νεότερης ιστορίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τομέας Μεσογειακής και Παγκόσμιας Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

Η Μαρία Παππά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας - Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη νεότερη ιστορία (ιστορική δημογραφία του ελληνικού και βαλκανικού χώρου) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2010), τις οποίες συνεχίζει, ως υποψήφια διδάκτορας, έως σήμερα. Επίσης, είναι εταίρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.) Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg II Μέτρο 5,4: «Δράσεις σε πολιτιστικά θέματα της γλώσσας Grecia Salentina» (2000-2001). Το 2001 ανέλαβε την οργάνωση του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Ιωαννιτών, στο οποίο εργάζεται έως σήμερα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ασχολήθηκε, επιπλέον, με τη δημιουργία του Ψηφιακού Αρχείου Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων και του Ψηφιακού Αρχείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης, ανέλαβε τη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα (Γ’ ΚΠΣ) καθώς και την επιμέλεια και σχεδιασμό μουσειακών εκθέσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση αρχείων, στα ψηφιακά αρχεία, στην ιστορική δημογραφία, στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής και στην ιστορία της δημόσιας υγείας.

 

 

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Η Μαρία Παππά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας - Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη νεότερη ιστορία (ιστορική δημογραφία του ελληνικού και βαλκανικού χώρου) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2010), τις οποίες συνεχίζει, ως υποψήφια διδάκτορας, έως σήμερα. Επίσης, είναι εταίρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.) Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg II Μέτρο 5,4: «Δράσεις σε πολιτιστικά θέματα της γλώσσας Grecia Salentina» (2000-2001). Το 2001 ανέλαβε την οργάνωση του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Ιωαννιτών, στο οποίο εργάζεται έως σήμερα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ασχολήθηκε, επιπλέον, με τη δημιουργία του Ψηφιακού Αρχείου Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων και του Ψηφιακού Αρχείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης, ανέλαβε τη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα (Γ’ ΚΠΣ) καθώς και την επιμέλεια και σχεδιασμό μουσειακών εκθέσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση αρχείων, στα ψηφιακά αρχεία, στην ιστορική δημογραφία, στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής και στην ιστορία της δημόσιας υγείας.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μ. Παππά, «Αρχεία ελληνικού ενδιαφέροντος της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας» στο Ελληνισμός και Κάτω Ιταλία: από τα Ιόνια νησιά στην Grecia Salentina, εκδ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2002, τ. Α΄, σ. 157-183.

Μ. Παππά, «Υγειονομικά προβλήματα και πολιτικές διευθέτησης του χώρου: το παράδειγμα των Ιωαννίνων 1913-1920», στο Γιάννης Κυριόπουλος (επιμ.), Δημόσια Υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του: Πρακτικά συνεδρίου, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών «Ελ. Βενιζέλος», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, σ. 243-261.

Μ. Παππά, «Περί των Ιατρών - Φιλοσόφων: “Dominus Constantinus domini Demetrici Macry de Cassiope, nunc vero Janina”», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, Κέρκυρα 2017, τ. ΙΑ΄, σ. 159-170.

Μ. Παππά, «Ιστορικό Αρχείο Δήμου Ιωαννιτών: διαχείριση αρχειακών συνόλων, πρακτικές ψηφιοποίησης και όροι πρόσβασης», Αρχεία και πολιτικές για την ιστορική έρευνα, Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας (Ιωάννινα, 14-15 Μαΐου 2019), Δωδώνη, επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παράρτημα αρ. 85, (υπό έκδοση).

 

Πρόσφατες εισηγήσεις σε συνέδρια

Yannis Gonatidis, Leda Papastefanaki, Maria Pappa, “Quarantine services in Greece (1821-1923): Available sources and archival silences”, Conference Medical Humanities: (In)Visibility, Northern Network for Medical Humanities Congress (online, 21-23.4.2021).

Yannis Gonatidis, Leda Papastefanaki, Maria Pappa, “Surveillance of the borders. Lazarettos and quarantine services in Greece during the period 1821-1923”, Workshop Mobile spatialities and temporalities of the Mediterranean (XV-XXI centuries), European University Institute, Max Weber Programme for Postdoctoral Studies, MAX WEBER MULTIDISCIPLINARY RESEARCH WORKSHOP (Φλωρεντία, 27-28.5.2021).

Yannis Gonatidis, Leda Papastefanaki, Maria Pappa, «Spaces of social control. Lazarettos and Quarantine in the Greek State (1821-1909)», International workshop Locking up, forcing, removing. Space as an instrument of separation and social control between the second half of the 19th century and the early 20th century, Competence Centre for Regional History, Free University of Bozen-Bolzano (Bressanone, 15.10.2021).