Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Μαρία Παππά

Μαρία Παππά

Υποψήφια διδάκτορας νεότερης ιστορίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η Μαρία Παππά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας - Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη νεότερη ιστορία (ιστορική δημογραφία του ελληνικού και βαλκανικού χώρου) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2010), τις οποίες συνεχίζει, ως υποψήφια διδάκτορας, έως σήμερα. Επίσης, είναι εταίρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.) Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg II Μέτρο 5,4: «Δράσεις σε πολιτιστικά θέματα της γλώσσας Grecia Salentina» (2000-2001). Το 2001 ανέλαβε την οργάνωση του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Ιωαννιτών, στο οποίο εργάζεται έως σήμερα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ασχολήθηκε, επιπλέον, με τη δημιουργία του Ψηφιακού Αρχείου Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων και του Ψηφιακού Αρχείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης, ανέλαβε τη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα (Γ’ ΚΠΣ) καθώς και την επιμέλεια και σχεδιασμό μουσειακών εκθέσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση αρχείων, στα ψηφιακά αρχεία, στην ιστορική δημογραφία, στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής και στην ιστορία της δημόσιας υγείας.

 

 

Η Μαρία Παππά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε στο Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας - Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και έκανε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη νεότερη ιστορία (ιστορική δημογραφία του ελληνικού και βαλκανικού χώρου) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2010), τις οποίες συνεχίζει, ως υποψήφια διδάκτορας, έως σήμερα. Επίσης, είναι εταίρος της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.) Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg II Μέτρο 5,4: «Δράσεις σε πολιτιστικά θέματα της γλώσσας Grecia Salentina» (2000-2001). Το 2001 ανέλαβε την οργάνωση του Ιστορικού Αρχείου του Δήμου Ιωαννιτών, στο οποίο εργάζεται έως σήμερα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ασχολήθηκε, επιπλέον, με τη δημιουργία του Ψηφιακού Αρχείου Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων και του Ψηφιακού Αρχείου Πολιτιστικής Κληρονομιάς Δήμου Ιωαννιτών. Επίσης, ανέλαβε τη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά προγράμματα (Γ’ ΚΠΣ) καθώς και την επιμέλεια και σχεδιασμό μουσειακών εκθέσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση αρχείων, στα ψηφιακά αρχεία, στην ιστορική δημογραφία, στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής και στην ιστορία της δημόσιας υγείας.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μ. Παππά, «Αρχεία ελληνικού ενδιαφέροντος της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας» στο Ελληνισμός και Κάτω Ιταλία: από τα Ιόνια νησιά στην Grecia Salentina, εκδ. Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 2002, τ. Α΄, σ. 157-183.

Μ. Παππά, «Υγειονομικά προβλήματα και πολιτικές διευθέτησης του χώρου: το παράδειγμα των Ιωαννίνων 1913-1920», στο Γιάννης Κυριόπουλος (επιμ.), Δημόσια Υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του: Πρακτικά συνεδρίου, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών «Ελ. Βενιζέλος», εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008, σ. 243-261.

Μ. Παππά, «Περί των Ιατρών - Φιλοσόφων: “Dominus Constantinus domini Demetrici Macry de Cassiope, nunc vero Janina”», Κερκυραϊκά Χρονικά, περίοδος Β΄, Κέρκυρα 2017, τ. ΙΑ΄, σ. 159-170.