Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Ευτυχία Μπαθρέλλου

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια
Τομέας Αρχαίου και Βυζαντινού Κόσμου