Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Δημήτρης Μιχελιουδάκης

Επίκουρος καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τομέας Γλωσσολογίας

Ο Δημήτρης Μιχελιουδάκης σπούδασε φιλολογία με ειδίκευση στη γλωσσολογία στο Ε.Κ.Π.Α. (πτυχίο 2005) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη θεωρητική γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (MPhil 2007, PhD 2012). Εργάστηκε ως ερευνητικός βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (2010-2013), όπου δίδαξε και μαθήματα θεωρητικής γλωσσολογίας, και ως μεταδιδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του York (2013-2018), όπου δίδαξε και μαθήματα θεωρητικής, συγκριτικής και διαχρονικής σύνταξης. Από το 2019 είναι επίκουρος καθηγητής γενικής γλωσσολογίας με έμφαση στη σύνταξη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ειδικεύεται στη σύνταξη της ελληνικής και των διαλέκτων της, στη συγχρονική και τη διαχρονική τους διάσταση, και στα διεπίπεδα της σύνταξης με τη σημασιολογία (κυρίως δομή ορισμάτων και γεγονοτική δομή), την πραγματολογία και τη μορφολογία (σύνθεση και πτωτικά συστήματα). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκει και η αξιοποίηση της παραμετρικής σύνταξης στη φυλογενετική έρευνα, τόσο στο επίπεδο μεγάλων οικογενειών όπως η ινδοευρωπαϊκή όσο και στο επίπεδο της μικροποικιλότητας στον ελληνόφωνο κόσμο. Έχει επίσης διεξαγάγει έρευνα πεδίου σε ιθαγενείς γλώσσες της Νότιας Αμερικής στη Βραζιλία ως επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος Researcher Links του British Council (2015). Έχει συμμετάσχει με ομιλίες σε διεθνή συνέδρια (GLOW, NELS, WCCFL, LAGB, ICGL κ.ά.) και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και σε διεθνή περιοδικά όπως Natural Language and Linguistic Theory, The Linguistic Review, Rivista di Grammatica Generativa, Glossa, Bioessays. Από το Δεκέμβριο του 2019 συνεργάζεται με τους Έλενα Αναγνωστοπούλου (επιστημ. υπεύθυνη) και Μανόλη Λαδουκάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μοντελοποιώντας τη γλωσσογένεση» (ΕΛΙΔΕΚ) και τώρα είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας “Phylogenies Probing Grammar” (PhylProGramm, Advanced ERC Grant, EY: Έλενα Αναγνωστοπούλου, 2023-2028).