Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Satellite Remote Sensing and monitoring of physical environment. Potential and perspectives in the field of public administration and justice
ISBN: 978-960-648-197-0

Satellite Remote Sensing and monitoring of physical environment. Potential and perspectives in the field of public administration and justice

H εργασία φιλοδοξεί αρχικά να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο. Σε δεύτερο επίπεδο θα αναδείξει το πώς τα χαρακτηριστικά των δορυφορικών εικόνων μπορούν να συνδράμουν στο πεδίο της εφαρμογής του περιβαλλοντικού δικαίου (environmental law) και πως μπορεί να ωφεληθεί τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και η ευρύτερη κοινωνία από την εδραίωση της συνέργειας αυτής.

  • Δημήτριος Αλεξάκης