Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Digitizing, Curating and Visualizing Archival Sources of Maritime History: the case of ship logbooks of the nineteenth and twentieth centuries