Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Perceptions ottomanes du surnaturel. Aspects de l’histoire intellectuelle d’une culture islamique à l’époque moderne