Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Obituary: Elizabeth A. Zachariadou (1931-2018)