Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Twinning Classics and A.I.: Building the new generation of ontology-based lexicographical tools and resources for Humanists on the Semantic Web