Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Οι επιπτώσεις της Κρίσης του 1929 στην ελληνική αγροτική παραγωγή