Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Κέρδος, ηθική και συλλογική δράση: H περίπτωση της μαύρης αγοράς στη κατεχόμενη Αθήνα (1941-1944)