Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου και η εκκλησιαστική τέχνη της Ζακύνθου