Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Κείμενο και εικόνα στο μαρκιανό χειρόγραφο του Γεωργίου Κλόντζα