Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Αναζητώντας τη Γλυπτική των Βενετών στην Κρήτη