Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Λογοτεχνία και ζωγραφική στην Κρήτη τον 15ο αιώνα