Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Βενετική διοίκηση και εισαγωγή και διάδοση της all’antica αρχιτεκτονικής στην Κρήτη κατά τον 16ο και 17ο αιώνα: το παράδειγμα της Λότζιας του Χάνδακα

Βενετική διοίκηση και εισαγωγή και διάδοση της all’antica αρχιτεκτονικής στην Κρήτη κατά τον 16ο και 17ο αιώνα: το παράδειγμα της Λότζιας του Χάνδακα