Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Θάνατοι από πείνα στη Σύρο, 1941-1944. Μύθοι και πραγματικότητες