Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
The modernization of agriculture in Greece (ca.1920-1970): variation of a European Mediterranean Model?