Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Le Greco defenseur de l'art byzantin

Le Greco defenseur de l'art byzantin

Nicos Hadjinicolaou, "Le Greco defenseur de l'art byzantin",δοκίμιο στο Lezioni di Metodo- Studi in onore di Lionello Puppi, Terra Ferma, Vicenza, 2002, σελ. 381-391.
  • Νίκος Χατζηνικολάου