Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
Kunstnerens oje J.F. Willumsens analyser af El Greco

Kunstnerens oje J.F. Willumsens analyser af El Greco

Nicos Hadjinicolaou, "Kunstnerens oje J.F. Willumsens analyser af El Greco", στον κατάλογο J. F. Willumsen pa sporet af el Greco, Frederikssund, J.F. Willumsen Museum, 2005, σελ. 132-143.
  • Νίκος Χατζηνικολάου